Trang chủ HỌC KẾ TOÁN DN ONLINE Khoá học kế toán thực hành Công ty Thương mại trên PMKT 3TSOFT

Khoá học kế toán thực hành Công ty Thương mại trên PMKT 3TSOFT

Khoá học kế toán thực hành Công ty Thương mại trên PMKT 3TSOFT
0 đánh giá

Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Khoá học kế toán thực hành Công ty Thương mại trên PMKT 3TSOFT 

Tài liệu khóa học

  • Bộ cài Phần mềm kế toán MISA

Khóa học liên quan

Thông tin giảng viên

  • 2 học viên
  • 4 khóa học
Giảng viên

Thạc sỹ Tài Chính Ngân Hàng - Học Viện Tài Chính

Đánh giá của học viên

0
0 đánh giá

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nhận xét của học viên