Trang chủ HỌC KẾ TOÁN DN ONLINE Khoá học kế toán thực hành Công ty Thương mại trên PMKT 3TSOFT

Khoá học kế toán thực hành Công ty Thương mại trên PMKT 3TSOFT

Khoá học kế toán thực hành Công ty Thương mại trên PMKT 3TSOFT - Được học cài phần mềm, hướng dẫn tạo dữ liệu - Thực hành trên chứng từ thực tế - Được hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ - Được học các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ - Được học các bút toán tổng hợp - Được học bóc tách cân đối số liệu - Được học kê khai - Được lên Báo cáo tài chính
0 đánh giá

Bạn sẽ học được gì

- Người học xong có thể tự tin lên Báo cáo tài chính

- Được học các nghiệp vụ kế toán Tổng hợp chuyên sâu

- Có thể xin việc đi làm thực tế ngay, tự tin trong công việc

- Cơ hội xin việc và những vị trí lương cao

- Mức thu nhập ổn định, có thể làm thêm 

- Tự tư và có kinh nghiệm soát xét, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế

Tài liệu khóa học

  • Bộ cài đặt phần mềm Kế toán
  • Bộ tài liệu chứng từ thực hành 3TSOFT

Khóa học liên quan

Thông tin giảng viên

  • 2 học viên
  • 1 khóa học
Giảng viên

Thạc sỹ Tài Chính Ngân Hàng - Học Viện Tài Chính

Đánh giá của học viên

0
0 đánh giá

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nhận xét của học viên