Trang chủ HỌC KẾ TOÁN DN ONLINE Khoá học kế toán sản xuất trên phần mềm BRAVO

Khoá học kế toán sản xuất trên phần mềm BRAVO

Khoá học kế toán sản xuất trên phần mềm BRAVO
0 đánh giá

Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu khóa học

Khoá học kế toán sản xuất trên phần mềm BRAVO

Tài liệu khóa học

  • Bộ cài phần mềm BRAVO

Khóa học liên quan

Thông tin giảng viên

  • 2 học viên
  • 6 khóa học
Giảng viên

Thạc sỹ Tài Chính Doanh Nghiệp - Học Viện Tài Chính

Đánh giá của học viên

0
0 đánh giá

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nhận xét của học viên