Trang chủ HỌC KẾ TOÁN DN ONLINE Kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017

Kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017

1. Mục tiêu khoá học 2. Tài liệu khoá học 3. Nội dung thực hành 4. Giới thiệu về Công ty thực hành 5. Cách học
0 đánh giá

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ học được gì

 • - Hiểu được đặc điểm của Doanh nghiệp xây lắp và sự khác biệt so với Doanh nghiệp Thương Mại. Dịch vụ, Sản xuất...
 • - Nắm được thủ tục hồ sơ công trình trong doanh nghiệp Xây dựng
 • - Hiểu cách hạch toán, tập hợp chi phí trong công ty xây dựng
 • - Tính giá thành công trình xây dựng
 • - Lập Báo cáo tài chính và Sổ sách chứng từ
 • - Hiểu được khái niệm và mục đích của dự toán công trình xây dựng
 • - Thực hành, bóc tách dự toán, phân tích số liệu khi bóc tách 
 • - Năm được sử dụng phần mềm kế toán MISA 2017 để phục vụ chuyên nghiệp cho công việc

Giới thiệu khóa học

1. Mục tiêu khoá học

- Hiểu được đặc điểm của Doanh nghiệp xây lắp và sự khác biệt so với Doanh nghiệp Thương Mại. Dịch vụ, Sản xuất...

- Nắm được thủ tục hồ sơ công trình trong doanh nghiệp Xây dựng

- Hiểu cách hạch toán, tập hợp chi phí trong công ty xây dựng

- Tính giá thành công trình xây dựng

- Lập Báo cáo tài chính và Sổ sách chứng từ

- Hiểu được khái niệm và mục đích của dự toán công trình xây dựng

- Thực hành, bóc tách dự toán, phân tích số liệu khi bóc tách 

- Năm được sử dụng phần mềm kế toán MISA 2017 để phục vụ chuyên nghiệp cho công việc

2. Tài liệu khoá học

- Học viên được tặng phần mềm MISA 2017 (có bản quyền miễn phí ) để thực hành

- Học viên tải bộ chứng từ thực tế đính kèm trong khoá học

- Thực hành lên BCTC trên phần mềm MISA 2017 trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp

3. Nội dung thực hành

- Khai báo mã số dư, nhập số dư đầu kỳ

- Xử lý, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

- Hạch toán các bút toán cuối kỳ

- Kết chuyển cuối kỳ

- Lập báo cáo tài chính

- In sổ sách và báo cáo liên quan

- Bóc tách phân tích dự toán công trình

4. Giới thiệu về Công ty thực hành

5. Cách học

Tài liệu khóa học

 • Bộ chứng từ Thực hành
 • Bộ tài liệu chứng từ thực hành

Khóa học liên quan

Thông tin giảng viên

 • 2 học viên
 • 1 khóa học
Giảng viên

Thạc sỹ Tài Chính Doanh Nghiệp - Học Viện Tài Chính

Đánh giá của học viên

0
0 đánh giá

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nhận xét của học viên